Chào mừng quý vị đến với HỎI GÌ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Ngọc Lợi (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:57' 02-09-2012
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 533
Số lượt thích: 0 người
02/09/2012
mailoi75@yahool.com
1
Trường THCS Ba Đồn
TIẾT 5 : CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
02/09/2012
mailoi75@yahool.com
2
Bài cũ:
Hãy vẽ hai đường thẳng phân biệt a và b?
Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a và b lần lượt tại A và B.
- Hỏi có bao nhiêu góc đỉnh A? có bao nhiêu góc đỉnh B?
a
b
c
A
B
1
2
3
4
1
2
3
4
X
X
02/09/2012
mailoi75@yahool.com
3
TIẾT 5 : CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
1. Góc so le trong. Góc đồng vị
a
b
c
A
B
1
2
3
4
1
2
3
4
Cặp góc so le trong:


b) Cặp góc đồng vị
X
X
;
;
X
X
c) Cặp góc trong cùng phía


02/09/2012
mailoi75@yahool.com
4
Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và B.
a) Viết tên hai cặp góc so le trong.
b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị.
?1
TIẾT 5 : CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
02/09/2012
mailoi75@yahool.com
5
2.Tính chất :
?2
Cho hình vẽ biết :
a) Hãy tính ? So sánh?
b)- Hãy tính
- So sánh và
c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng.
TIẾT 5 : CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
Qua kết quả của bài tập ?2 các em hãy cho biết : Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng và trong các góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau thì ta suy ra điều gì ?
02/09/2012
mailoi75@yahool.com
6
2. Tính chất.
Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
Hai góc so le trong còn lại bằng nhau;
Hai góc đồng vị bằng nhau;
CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
02/09/2012
mailoi75@yahool.com
7
Nhìn hình, điền vào chỗ trống trong các câu sau:
a) là một cặp góc …………………….

Bài 21 trang 89 Sgk:
Sole trong
b) và là một cặp góc ………………..
đồng vị
c) và là một cặp góc ……………..
đồng vị
d) và là một ……………………….....
cặp góc sole trong
X
X
X
X
X
X
X
02/09/2012
mailoi75@yahool.com
8
Bài 22 trang 89 Sgk :
1
0
0
Vẽ lại hình vẽ .
Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại
Cặp góc A1, B2 và cặp góc A4 , B3 được gọi là hai cặp góc trong cùng phía .
Tính
02/09/2012
mailoi75@yahool.com
9
Luyện tập thêm
Câu 1: Nhìn hình rồi điền vào dấu ( ... )
n
m
d
M
N
5
4
3
2
8
7
6
1
a. M1 và ... Là một cặp góc so le trong.
b. ... và N6 Là một cặp góc đồng vị.
c. M4 và ... Là một cặp góc trong cùng phía.
d. ... và N5 Là một cặp góc ngoài cùng phía.
N7
M2
N7
M2
02/09/2012
mailoi75@yahool.com
10
Luyện tập thêm
Câu 2: Nhìn hình rồi điền vào dấu ( ... )
a. EDC và AEB Là cặp góc ...
b. BED và CDE Là cặp góc ...
c. CDE và BAT Là cặp góc ...
đồng vị
trong cùng phía
đồng vị
d. MED và EDC Là cặp góc ...
so le trong
E
M
T
A
B
C
D
02/09/2012
mailoi75@yahool.com
11
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Xem lại tất cả các hình đã vẽ và nhận diện các góc sole trong; góc đồng vị; góc trong cùng phía; làm lại các bài tập đã giải
Học tính chất về mối quan hệ giữa các cặp góc;
Bài về nhà: bài 19 trang 76 SBT.
Bài tập:
Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b tại A và B tạo thành cặp góc trong cùng phía bù nhau.
Vì sao hai góc so le trong của mỗi cặp đều bằng nhau?
Vì sao hai góc đồng vị trong mỗi cặp đều bằng nhau?
02/09/2012
mailoi75@yahool.com
12
 
Gửi ý kiến

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BIỂN XANH - Luật sư trưởng Dương Viết Tình - Địa chỉ: Thôn Quảng Xá - xã Tân Ninh - huyện Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Bình - Điện thoại: 0977 696 207